Uwagi prawne


Witryna internetowa olimpiadawiedzyozywieniu.pl jest administrowana przez („Administratora Strony”). Ta strona nie jest magazynem, ponieważ aktualizacje pojawiają się bez ustalonej częstotliwości. W związku z tym, nie jest ona „produkcją edytorską” w myśl ustawy z 7 marca 2001 r. nr 62, a także nie podlega regulacjom prasowym, w tym regulacjom ustawy z 8 lutego 1948 r. nr 47. Korzystanie z witryny jest bezpłatne dla użytkowników i oznacza akceptację warunków i zapisów tych uwag prawnych. Jeśli użytkownik nie zgadza się z tymi warunkami, powinien zaprzestać przeglądania strony.

Ograniczenie odpowiedzialności

Administrator Strony nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek trudności, które mogą wyniknąć z korzystania z witryny i/lub stron zewnętrznych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linków zamieszczonych na stronie. Linki do stron zewnętrznych są dostępne tylko jako usługa dla użytkowników, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność i kompletność podanych linków. Podanie linków nie oznacza, że Administrator Strony akceptuje lub bierze na siebie odpowiedzialność za legalność, kompletność i poprawność informacji zawartych na podlinkowanych stronach. Administrator Strony, o ile prawo nie stanowi inaczej, nie jest odpowiedzialny za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostępu do witryny, braku możliwości dostępu do niej, polegania na informacjach zawartych na niej i/lub z ich wykorzystania.

Prawa autorskie

Wszystkie elementy na stronie, w tym teksty, dokumenty, marki, logo, zdjęcia, grafiki, ich rozmieszczenie i dostosowanie są chronione prawem autorskim i prawami własności intelektualnej, a także objęte prawami autorskim. Strona może również zawierać obrazy, filmy, artykuły, dokumenty, logo i znaki towarowe stron trzecich, które wyraźnie zezwoliły Administratorowi Strony na ich publikację na tej stronie internetowej lub zostały nabyte i opublikowane przez Administratora Strony w dobrej wierze jako materiał uważany za domenę publiczną. Ten materiał stron trzecich jest również chroniony prawem autorskim i prawami własności intelektualnej, a także objęty prawami autorskim. Bez zgody Administratora Strony nie wolno kopiować, modyfikować, dystrybuować, publikować i/lub wykorzystywać treści tej strony. W każdym przypadku wymagane jest wyraźne i specjalne zezwolenie Administratora Strony, z obowiązkiem podania źródła.

Prywatność

Aby korzystać ze strony, nie trzeba podawać danych osobowych. Gdzie jednak dane osobowe są wymagane do korzystania z określonych usług i/lub do odpowiedzi na ewentualne zapytania, dane osobowe podane przez użytkownika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2003 r. nr 196 („Kodeks ochrony danych osobowych”) i w sposób gwarantujący ich prywatność i bezpieczeństwo, zgodnie z odpowiednim oświadczeniem, które zostanie udostępnione użytkownikowi w odpowiedniej polityce prywatności strony.

Ciasteczka (Cookies)

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania ciasteczek są dostępne w odpowiedniej polityce cookies.

Zastosowanie prawa

Warunki zawarte w tych uwagach prawnych są regulowane przez prawo włoskie. Administrator Strony zastrzega sobie prawo do modyfikacji zawartości strony i tych uwag prawnych w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.